برج پامچال 6

ادامهنشانی: تهران، اتوبان حکیم غرب - بعد از تونل دریاچه - بلوار ایران خودرو شمال ( آیت الله تهرانی) - شهرک مسکونی چیتگر - برج پامچال 6